Događaji

Predstavljanje IEEE BiH sekcije

U četvrtak ( 22.02.2018. ) u prostorijama Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike će se održati predstavljanje IEEE BiH sekcije.

Agenda:

  1. Dr. Sc. Vedad Bečirović,  "Predstavljanje IEEE BiH sekcije i IEEE BiH PES aktivnosti i buduće aktivnosti", 13:00h - 13:30h
  2. Dr. Sc. Dušanka Bošković, "Izazovi vizualizacije podataka" 13:30h - 15:00h

Ukratko:
IEEE ( Institute of Electrical and Electronics Engineers ) je međunarodna neprofitna stručna organizacija za unaprijeđenje tehnologija vezanih za električnu energiju i elektroniku. Ima više od 400 tisuća članova, u preko 150 zemalja svijeta, te organizira preko 250 konferencija godišnje širom svijeta.

Pozivamo sve studente, sa posebnim naglaskom na studente tehničkih fakulteta da dođu na prezentaciju.