Marko Džoić

Marko Džoić

- Predsjednik Studentskog zbora

marko.dzoic1@gmail.com
063 / 516 - 272

Vladimir Vegar

Vladimir Vegar

- Zamjenik predsjednika Studentskog zbora

vegarvladimir@gmail.com
063 / 150 - 090


Ana Sičaja

Ana Sičaja

APTF - predsjednica

sicajaa.ana21@gmail.com

Mario Kovač

Mario Kovač

APTF - zamjenik predsjednice

mario.kovac11@gmail.com

Josip Ivešić

Josip Ivešić

Akademija likovnih umjetnosti - predsjednik

josip-ivesic@hotmail.com

Iva Kutle

Iva Kutle

Akademija likovnih umjetnosti - zamjenica predsjednika

kutleiva289@gmail.com

Katarina Kolobarić

Katarina Kolobarić

Ekonomski fakultet - predsjednica

katak241996@gmail.com

Ivo Čarapina

Ivo Čarapina

Ekonomski fakultet - zamjenik predsjednice

ivo.carapina@gmail.com

Vladimir Vegar

Vladimir Vegar

Filozofski fakultet - predsjednik

vegarvladimir@gmail.com

Mirna Ševo

Mirna Ševo

Filozofski fakultet - zamjenica predsjednika

mirnaasevo@gmail.com

Grgur Ćorić

Grgur Ćorić

FPMOZ - predsjednik

grgur.zmaj.coric@gmail.com

Marko Džoić

Marko Džoić

FPMOZ - zamjenik predsjednika

marko.dzoic1@gmail.com

Zdravko Grubešić

Zdravko Grubešić

FSRE - predsjednik

zdrava_mo@hotmail.com

Nikola Kosić

Nikola Kosić

FSRE - zamjenik predsjednika

nikola.kosic@gmail.com

Katarina Čivčija

Katarina Čivčija

Građevinski fakultet - predsjednica

katarinacivcija1995@gmail.com

Anamaria Golemac

Anamaria Golemac

Građevinski fakultet - zamjenica predsjednice

anamariagolemac94@gmail.com

David Kordić

David Kordić

Medicinski fakultet - predsjednik

david.kordic@gmail.com

Mateo Bevanda

Mateo Bevanda

Medicinski fakultet - zamjenik predsjednika

bevanda333@gmail.com

Ilijana Martinac

Ilijana Martinac

Pravni fakultet - predsjednica

ilijana.martinac94@gmail.com

Ivan Tomić

Ivan Tomić

Pravni fakultet - zamjenik predsjednice

ivan.tomic2500@gmail.com

Ana Mišković

Ana Mišković

Fakultet zdravstvenih studija - predsjednica

miskovic.ana1997@gmail.com

Mario Šutalo

Mario Šutalo

Fakultet zdravstvenih studija - zamjenik predsjednice

sutalomario1996@gmail.com

Petra Galić

Petra Galić

Farmaceutski fakultet - predsjednica

petragalic96@gmail.com

Ivana Kordić-Bakula

Ivana Kordić-Bakula

Farmaceutski fakultet - zamjenica predsjednice

ivanacicikordic@gmail.com


Matea Pašalić

Matea Pašalić

Glavna tajnica

matea.pasalic@gmail.com

Gabrijela Arapović

Gabrijela Arapović

Glasnogovornica

arapovicgabrijela@gmail.com

Ana Mišković

Ana Mišković

Koordinator za rad sa studentskim udrugama i organizacijama

miskovic.ana1997@gmail.com

Ivan Tomić

Ivan Tomić

Studentski pravobranitelj

studentskipravobranitelj.mo@gmail.com

Željka Čorić

Željka Čorić

Tehnička tajnica

coriczeljka@gmail.com

David Kordić

David Kordić

Koordinator za međunarodnu suradnju

international.sz@sum.ba

Katarina Kolobarić

Katarina Kolobarić

Koordinator za dislocirane studije

katak241996@gmail.com

Ana Sičaja

Ana Sičaja

Koordinator za edukaciju i tečajeve

sicajaa.ana21@gmail.com

Grgur Ćorić

Grgur Ćorić

Koordinator za sport i Sveučilišnu malonogometnu ligu

grgur.zmaj.coric@gmail.com

Katarina Čivčija

Katarina Čivčija

Koordinator za kulturu

katarinacivcija1995@gmail.com

Mario Šutalo

Mario Šutalo

Koordinator za humanitarne akcije

sutalomario1996@gmail.com

Barbara Mijatović

Barbara Mijatović

Koordinator za studente strane državljane

barbara-mijatovic@hotmail.com

Zdravko Grubešić

Zdravko Grubešić

Koordinator za web platformu

zdrava_mo@hotmail.com

Mario Čule

Mario Čule

Koordinator za partnere, sponzore i natječaje

mario.cule@hotmail.comMario Kovač

Mario Kovač

Član Predsjedništva do veljače 2018.g
Ispred APTF-a

Josip Ivešić

Josip Ivešić

Član Predsjedništva do lipnja 2018.g
Ispred ALU

Katarina Kolobarić

Katarina Kolobarić

Član Predsjedništva do lipnja 2018.g
Ispred EF

Anamaria Golemac

Anamaria Golemac

Član Predsjedništva do rujna 2018.g
Ispred GF

David Kordić

David Kordić

Član Predsjedništva do lipnja 2018.g
Ispred MF

Ilijana Martinac

Ilijana Martinac

Član Predsjedništva do rujna 2018.g
Ispred PF

Ivan Tomić

Ivan Tomić

Član Predsjedništva do rujna 2018.g
Ispred PF

Matea Pašalić

Matea Pašalić

Glavna tajnica do lipnja 2018

Željka Čorić

Željka Čorić

Tehnička tajnica do lipnja 2018.g.

Barbara Mijatović

Barbara Mijatović

Koordinator za studente strane državljane do lipnja 2018.g.

Mario Čule

Mario Čule


Koordinator za partnere, sponzore i natječaje do lipnja 2018.g.