Marko Džoić

Marko Džoić

- Predsjednik Studentskog zbora

marko.dzoic1@gmail.com
063 / 516 - 272

Vladimir Vegar

Vladimir Vegar

- Zamjenik predsjednika Studentskog zbora

vegarvladimir@gmail.com
063 / 150 - 090


Ana Sičaja

Ana Sičaja

APTF - predsjednica

sicajaa.ana21@gmail.com

Mario Kovač

Mario Kovač

APTF - zamjenik predsjednice

mario.kovac11@gmail.com

Josip Ivešić

Josip Ivešić

Akademija likovnih umjetnosti - predsjednik

josip-ivesic@hotmail.com

Iva Kutle

Iva Kutle

Akademija likovnih umjetnosti - zamjenica predsjednika

kutleiva289@gmail.com

Katarina Kolobarić

Katarina Kolobarić

Ekonomski fakultet - predsjednica

katak241996@gmail.com

Ivo Čarapina

Ivo Čarapina

Ekonomski fakultet - zamjenik predsjednice

ivo.carapina@gmail.com

Vladimir Vegar

Vladimir Vegar

Filozofski fakultet - predsjednik

vegarvladimir@gmail.com

Mirna Ševo

Mirna Ševo

Filozofski fakultet - zamjenica predsjednika

mirnaasevo@gmail.com

Grgur Ćorić

Grgur Ćorić

FPMOZ - predsjednik

grgur.zmaj.coric@gmail.com

Marko Džoić

Marko Džoić

FPMOZ - zamjenik predsjednika

marko.dzoic1@gmail.com

Zdravko Grubešić

Zdravko Grubešić

FSRE - predsjednik

zdrava_mo@hotmail.com

Nikola Kosić

Nikola Kosić

FSRE - zamjenik predsjednika

nikola.kosic@gmail.com

Katarina Čivčija

Katarina Čivčija

Građevinski fakultet - predsjednica

katarinacivcija1995@gmail.com

Anamaria Golemac

Anamaria Golemac

Građevinski fakultet - zamjenica predsjednice

anamariagolemac94@gmail.com

David Kordić

David Kordić

Medicinski fakultet - predsjednik

david.kordic@gmail.com

Mateo Bevanda

Mateo Bevanda

Medicinski fakultet - zamjenik predsjednika

bevanda333@gmail.com

Ilijana Martinac

Ilijana Martinac

Pravni fakultet - predsjednica

ilijana.martinac94@gmail.com

Ivan Tomić

Ivan Tomić

Pravni fakultet - zamjenik predsjednice

ivan.tomic2500@gmail.com

Ana Mišković

Ana Mišković

Fakultet zdravstvenih studija - predsjednica

miskovic.ana1997@gmail.com

Mario Šutalo

Mario Šutalo

Fakultet zdravstvenih studija - zamjenik predsjednice

sutalomario1996@gmail.com

Petra Galić

Petra Galić

Farmaceutski fakultet - predsjednica

petragalic96@gmail.com

Ivana Kordić-Bakula

Ivana Kordić-Bakula

Farmaceutski fakultet - zamjenica predsjednice

ivanacicikordic@gmail.com


Matea Pašalić

Matea Pašalić

Glavna tajnica

matea.pasalic@gmail.com

Gabrijela Arapović

Gabrijela Arapović

Glasnogovornica

arapovicgabrijela@gmail.com

Ana Mišković

Ana Mišković

Koordinator za rad sa studentskim udrugama i organizacijama

miskovic.ana1997@gmail.com

Ivan Tomić

Ivan Tomić

Studentski pravobranitelj

studentskipravobranitelj.mo@gmail.com

Željka Čorić

Željka Čorić

Tehnička tajnica

coriczeljka@gmail.com

David Kordić

David Kordić

Koordinator za međunarodnu suradnju

international.sz@sum.ba

Katarina Kolobarić

Katarina Kolobarić

Koordinator za dislocirane studije

katak241996@gmail.com

Ana Sičaja

Ana Sičaja

Koordinator za edukaciju i tečajeve

sicajaa.ana21@gmail.com

Grgur Ćorić

Grgur Ćorić

Koordinator za sport i Sveučilišnu malonogometnu ligu

grgur.zmaj.coric@gmail.com

Katarina Čivčija

Katarina Čivčija

Koordinator za kulturu

katarinacivcija1995@gmail.com

Mario Šutalo

Mario Šutalo

Koordinator za humanitarne akcije

sutalomario1996@gmail.com

Barbara Mijatović

Barbara Mijatović

Koordinator za studente strane državljane

barbara-mijatovic@hotmail.com

Zdravko Grubešić

Zdravko Grubešić

Koordinator za web platformu

zdrava_mo@hotmail.com

Mario Čule

Mario Čule

Koordinator za partnere, sponzore i natječaje

mario.cule@hotmail.com