Željko Perković

Željko Perković

- Predsjednik Studentskog zbora

zeljko.perkovic@pf.sum.ba
063 / 179 - 019

Petra Galić

Petra Galić

- Zamjenica predsjednika Studentskog zbora

petra.galic@sum.ba
063 / 789 - 000

Kristijan Živkušić

Kristijan Živkušić

- 3. član senata

kristijan.zivkusic@hotmail.com


Mate Vukadin

Mate Vukadin

APTF - Predsjednik

mate_vukadin@yahoo.com

Antonia Ivančić

Antonia Ivančić

APTF - Zamjenica predsjednika

antoniaivancic24@gmail.com

Helena Stanić

Helena Stanić

Akademija likovnih umjetnosti - Predsjednica

helena.stanic48@gmail.com

Ita Kosović

Ita Kosović

Akademija likovnih umjetnosti - Zamjenica predsjednice

ita.kosov@gmail.com

Nikola Škobić

Nikola Škobić

Ekonomski fakultet - Predsjednik

nikola.skobic@gmail.com

Ivo Čarapina

Ivo Čarapina

Ekonomski fakultet - Zamjenik predsjednika

ivo.carapina@gmail.com

Martin Mikulić

Martin Mikulić

Filozofski fakultet - Predsjednik

martin.mikulic@ff.sum.ba

Doris Rozić

Doris Rozić

Filozofski fakultet - Zamjenica predsjednika

ddrozic@gmail.com

Nina Lončar

Nina Lončar

FPMOZ - Predsjednica

nina-loncar@msn.com

Josipa Šimunović

Josipa Šimunović

FPMOZ - Zamjenica predsjednice

josipa.simunovic1@gmail.com

Laura Bogdan

Laura Bogdan

FSRE - Predsjednica

laura.bogdan@student.fsre.ba

Antonio Raič

Antonio Raič

FSRE - Zamjenik predsjednice

antoniotoncaraic@gmail.com

Željko Perković

Željko Perković

Pravni fakultet - Predsjednik

zeljko.perkovic@pf.sum.ba

Julio Zelenika

Julio Zelenika

Pravni fakultet - Zamjenik predsjednika

juliozelenika3@gmail.com

Kristijan Živkušić

Kristijan Živkušić

Građevinski fakultet - Predsjednik

kristijan.zivkusic@hotmail.com

Stipe Mandić

Stipe Mandić

Građevinski fakultet - Zamjenik predsjednika

stipemandic1998@gmail.com

Daria Ostojić

Daria Ostojić

Medicinski fakultet - Predsjednica

dariaostojic@gmail.com

Pavao Planinić

Pavao Planinić

Medicinski fakultet - Zamjenik predsjednice

pavaoplaninic98@gmail.com

Marija Barun

Marija Barun

Fakultet zdravstvenih studija - Predsjednica

marija_barun123@outlook.com

Gloria Vidić

Gloria Vidić

Fakultet zdravstvenih studija - Zamjenica predsjednice

gloo.vidic@gmail.com

Petra Galić

Petra Galić

Farmaceutski fakultet - Predsjednica

petra.galic@sum.ba

Vedran Raguž

Vedran Raguž

Farmaceutski fakultet - Zamjenik predsjednice

vedrangim97@gmail.com


Marija Barun

Marija Barun

Glavna i tehnička tajnica

marija_barun123@outlook.com

Nina Lončar

Nina Lončar

Glasnogovornica

nina-loncar@msn.com

Antonija Boras

Antonija Boras

Studentski pravobranitelj i koordinator za studente strane državljane

studentskipravobranitelj.mo@gmail.com

Daria Ostojić

Daria Ostojić

Koordinator za međunarodnu suradnju / Koordinator za rad sa studentskim udrugama i organizacijama

dariaostojic@gmail.com

Emili Ibrulj

Emili Ibrulj

Koordinatorica za edukaciju i tečajeve

ibruljemili@gmail.com

Mirko Ćutuk

Mirko Ćutuk

Koordinator za sport i Sveučilišnu malonogometnu ligu

mirkocutuk@gmail.com

Nikola Pavić

Nikola Pavić

Koordinator za sport i Sveučilišnu malonogometnu ligu

nikola71950@gmail.com

Marko Vračević

Marko Vračević

Koordinator za kulturu

vracevicmarko@yahoo.com

Anita Vrdoljak

Anita Vrdoljak

Koordinator za humanitarne akcije

anitavrdoljak998@gmail.com

Zdravko Grubešić

Zdravko Grubešić

Koordinator za web platformu, Koordinator za partnere, sponzore i natječaje

zdrava_mo@hotmail.com

Gloria Vidić

Gloria Vidić

Koordinator za partnere, sponzore i natječaje

gloo.vidic@gmail.com

Doris Rozić

Doris Rozić

Grafički dizajner

ddrozic@gmail.com

Marija Barun

Marija Barun

Koordinator za dislocirane studije

marija_barun123@outlook.com