Službeno

Posjeta rektoratu Sveučilišta u Mostaru

Novo vodstvo Studentskog Zbora Sveučilišta u Mostaru prvi dan svog mandata provelo je u posjeti rektoru Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zoranu Tomiću.

Na sastanku se govorilo o promjenama koje Studentski zbor planira uvesti te aktivnostima i projektima koji će poboljšati rad Zbora i Sveučilišta i biti korisni svim studentima u Mostaru